„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków dla małych projektów

10.05.2011 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
działającej na terenie gmin:
Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu  „Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26 maja 2011 roku do 9 czerwca 2011 roku
 
 
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej).
Wysokość dostępnych środków w danym naborze w 2011 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu „Małe projekty” wynosi 664 234,27 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji).
Miejsce składania wniosków:
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne ul. Jana
Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00 w piątki w godz. 9:00 do 17:00.
 
Wniosek o przyznanie pomocy - POBIERZ należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 664 758 092.
 
 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013