„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Uprzejmie informujemy, iż w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla tzw. "małych projektów" operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

dla naboru trwającego od 4.01.2010 do 18.01.2010 zostało podpisanych 13 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 215 493,50 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:                     

Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00015-6930-UM0600182/10
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej
Dursztyńskie spotkania z muzyką Spiską i Podhalańską
12 730,00 zł
 
21-09-2010
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00017-6930-UM0600190/10
Ochotnicza Straż Pożarna w Trybszu
Wiek minął – sto lat przed nami!
19 847,45 zł
 
 
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00026-6930-UM0600189/10
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy
Kultywowanie spiskiej tradycji – zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów miejscowości Niedzica
21 167,19 zł
 
18-11-2010
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00027-6930-UM0600193/10
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy
„Witryna Spiska” – utworzenie strony internetowej promującej Niedzicę i region Spisza
10 849,72 zł
 
25-11-2010
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00032-6930-UM0640192/10
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy
„Kulinarne Dziedzictwo” - podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędówi zwyczajów
24 837,02 zł
 
25-11-2010
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00092-6930-UM0640196/10
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy
Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe – cykl imprez przygotowanych przez zespół Trzy Potoki z Rzepisk
9 137,28 zł
 
13.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00093-6930-UM0640200/10
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy
„Prządki w Jurgowie” – spektakl ukazujący spiskie zwyczaje i tradycje
12 114,58 zł
13.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00094-6930-UM0640197/10
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy
Wesele góralskie – spektakl przygotowany przez zespół „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
11 667,37 zł
13.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00096-6930-UM0640199/10
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy
„Kolędowanie na godnie święta” spektakl ukazujący tradycyjny obrzęd Bożonarodzeniowego góralskiego kolędowania przygotowany przez zespół „Mali Wierchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
12 525,40 zł
 
13.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00128-6930-UM0640194/10
Bukowiańskie Centrum Kultury – Dom Ludowy
Posiady na spiską nutę – spotkanie z zespołem Ciardasie z czarnej Góry, jako wyrazu utrzymania tradycji spiskiej i integracji środowiska lokalnego
11 253,92 zł
 
24.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00130-6930-UM0640181/10
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej
Powrót do korzeni – spiskie tradycje w Dursztynie
20 911,00 zł
 
25.01.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
00150-6930-UM0640206/10
Związek Podhalan
W spiskim stroju na Światowy Zjazd Górali – kultywowanie miejscowych tradycji przez zespół z Łapsz Niżnych
24 501,92 zł
 
17.02.2011
 
Nr Umowy
Beneficjent
Tytuł projektu
Kwota dofinansowania
Data podpisania umowy
……….-6930-UM0640191/10
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy
„Poznaj piękno stroju spiskiego” – Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
23 950,64 zł
2-03-2011

 

 Łapsze Niżne, dnia 24.02.2011 r.