„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porozumienie o współpracy

Nasze stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"

______________________________________________________

Celem porozumienia jest potwierdzenie woli współpracy przy podejmowaniu działań mających na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zgodny z zasadami Programu Leader PROW na lata 2007-2013, wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne, wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji w celu zapewnienia wysokiej jakości działań zmierzających do zrównoważonego rooju obszarów wiejskich.

__________________________________________________________________________

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości" została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin, Gizałki. Gminy te tworzą powiat pleszewski oraz są stowarzyszone w związku międzygminnym.

 

 

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon porozumienie.pdf331.76 KB