„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy formularz wniosku działania "Odnowa i Rozwój Wsi" !!!!!!

 10-05-2010 r.

Został zmieniony formularz wniosku obowiązujący w tym naborze na działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"

 

 

Informuję iż Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatwierdził nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

wniosek można pobrać poniżej w załączniku