„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wyniki oceny

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU - LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPISZA I OKOLICY W RAMACH DZIAŁANIA "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW  ( MP)  ORAZ ODNOWY I ROZWOJU WSI  (OW) I DLA OPERACJI SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁAŃ "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" I TWORZENIE I ROWZÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW:

Lista rankingowa operacji wybranych nabór T-3 , z dnia 18.06.2014 r.

Lista rankingowa operacji wybranych nabór MP-6 z dnia 18.06.2014 r.

Lista rankingowa operacji wybranych nabór R - 3 z dnia 01.02.2014 r.

Lista rankingowa operacji wybranych nabór MP-5 z dnia 03.02.2014 r.

Lista rankingowa operacji wybranych - nabór OW-7 z dnia 01.02.2014 r.

Lista rankingowa operacji wybranych - nabór OW - 6 z dnia 17.06.2013 r.

Lista rankingowa operacji wybranych - nabór MP-4 z dnia 10.02.2013 r.

Lista rankingowa operacji wybranych z dnia 11.08.2011 r. - nabór OW - 5

Lista rankingowa operacji wybranych i lista niewybranych z dnia 06.07.2011 - nabór nr MP-3

Lista rankingowa z dnia 16.03.2011- nabór nr OW-4

Lista rankingowa z dnia 01.09.2010 - nabór nr OW-3

Lista rankingowa z dnia 09.07.2010 - nabór nr MP-2

Lista operacji niewybranych 21.06.2010 - nabór nr MP-2

Lista ranakingowa operacji wybranych z dnia 21.06.2010  -  nabór nr OW-2

Lista rankingowa operacji niewybranych z dnia  21.06.2010  - nabór nr OW-2

Lista rankingowa operacji wybranych  - nabór nr MP-1 - zobacz w archiwum

Lista rankingowa operacji niewybranych -  nabór nr MP-1 - zobacz w archiwum

Lista rankingowa operacji wybranych - nabór nr OW-1 - zobacz w archiwum