„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Procedura odwoławcza

Zgodnie z procedurą naboru i oceny wniosków według Lokalnej Strategii Rozwoju, od decyzji Rady LGD w sprawie wyniku oceny wniosków o dofinansowanie, wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

Odwołanie należy wnieść na  formularzu zamieszczonym poniżej najlepiej w terminie 7 dni od otrzymania pisma w sprawie wyniku oceny wniosków. Liczy się data wpływu odwołania do biura Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Odwołanie od decyzji Rady.doc36 KB