„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór Wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 Nabór wniosków w ramach działania  
4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
realizowany będzie przez Stowarzyszenie Rozwoju spisza i Okolicy w ramach
osi 4 PROW 2007-2013
na terenie gmin: Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska

W latach 2009 -2013 Stowarzyszenie zaplanowało  przeprowadzenie kilkunastu naborów wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W zakresie Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, będą ogłaszane nabory wniosków na następujące działania:
 
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:
II pórrocze 2011 r. - limit środków 167 875 zł - niewykorzystano limit przeniesiony na kolejny nabór
I półrocze 2012 r. - limit środków 403 626,00 zł

II półrocze 2013 r. - limit środków 41 tys zł
 
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
II półrocze 2011 r.  - limit środków 167 875 zł -
niewykorzystano limit przeniesiony na kolejny nabór
I półrocze 2012 r. - limit środków 603 626,00 zł,
 
- Odnowa Wsi
IV kwartał 2009 r. -  limit środków 492 000 zł,
II, III, IV kwartał 2010 r. - limit środków 1 011 000 zł,
I i II kwartał 2011 r. - limit środków 769 000 zł.

I półrocze 2013 r. -  limit środków min. 200 tys. zł, w zależności od kwoty z wniosków odrzuconych w poprzednich naborach,
 
- Małe Projekty
IV kwartał 2009 r. - limit środków  771 500 zł,
II i IV kwartał 2010 r. - limit środków  552 504 zł,
I i III kwartał 2011 r. - limit środków 433 000 zł.

I półrocze 2011 r. - limit środków 192 000 zł
2013 r. - limit środków w zalezności od kwoty z wniosków odrzuconych przywróconej do limitu

Ogłoszenia o naborze będa podawane  na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń przed biurem LGD.

Wymaga się aby wnioskodawca osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela dostarczył w terminie naboru podawanym podczas kolejnych naborów, wypełniony wniosek wraz z kopią wniosku (na której poswiadczymy jego zlozenie) oraz kompletem wymaganych załączników dostępnych na naszej stronie.


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do naszego biura w Łapszach Niżnych, u
l. Jana Pawła II 63 lub pod numerem telefonu 18 334 11 44