„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na funkcjonowanie LGD i aktywizację mieszkańców

W dniu 5 listopada 2009 roku  w siedzibie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Rzowoju Spisza i Okolicy"  podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007- 2013.

Łącznie w całym okresie programowym (2009 - 2015), LGD   na działanie "Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja" powinna uzyskać pomoc  w kwocie  nie przekraczającej
1 259 064,00 zł.

Zestawienia rzeczowo - finansowe -  do pobrania