„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAMKNIĘTE BIURO

W dniu 17.05.2021 biuro LGD Spisz-Podhale zamknięte z powodu wyjazu szkoleniowego

za utrudnienia przepraszamy.