„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztat - wyzwania dla rozwoju obszarach wiejskich

Jesteś kreatywnym mieszkańcem obszarów wiejskich, masz pomysł na rozwiązanie problemów społeczno- gospodarczych lub innowacyjny pomysł na rozwój swojej miejscowości PROGRAM ARDENT jest dla Ciebie. Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z partnerami pochodzącymi z pięciu krajów Unii Europejskiej i Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego. Przeprowadzimy warsztaty poświęcone tworzeniu i dopracowaniu koncepcji innowacyjnych pomysłów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Opracowane pomysły wezmą udział w konkursie na najlepszą inicjatywę z zakresu rozwijania przedsiębiorczości osób dorosłych na obszarach wiejskich na poziomie krajowym i międzynarodowym.

ZGŁOŚ się na SZKOLENIE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxWREmqzT15sqCD22zd9Ze4mtPiz_tyJjW-T3kBmMz-E4iw/viewform

Masz pytania dzwoń:

Kierownik projektu ARDENT, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju - dr Tomasz Kusio –  503650245

Tatrzańska Izba Gospodarcza - 18 20 159 11

Po więcej informacji przejdź na stronę https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/miedzynarodowy-projekt-ardent-wyzwalamy-potencjal-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich