„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne online LGD

Spotkania informacyjne otwarte online!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE spotkania informacyjne otwarte online  dla potencjalnych beneficjentów w na przedsięwzięcia:

 

  • 1.1.3 - Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.
  • 1.1.4 - Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej.
  • 1.1.5 -Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.
  • 1.1.6 - Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  • 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

 

które zostanie przeprowadzone przez Biuro LGD Spisz-Podhale

 

Harmonogram spotkań informacyjnych:                        

Lp.

 

Dzień

Godziny

Miejsce

2

 

10.05.2021 r.

11:00-12:00

SPOTKANIE ONLINE

 

 

DORADZTWO MA CHARAKTER KONSULTACJI I JEST NIEODPŁATNE !!!