„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków dla działania 4.31

Nabór wniosków dla działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej grupy Działania na rok 2010

Wnioski o przyznanie pomocy dla działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 na 2010 rok można składać od 15.09.2009r. do 15.10.2009 r. W celu usprawnienia procesu składania wniosków wnioski prosimy składać w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie w godzinach od 8.00 do 16.00