„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IZBA REGIONALNA - „Powstanie spiskiej i podhalańskiej wirtualnej izby regionalnej jako nowej formy prezentacji i kultywowania tradycji obszaru LSR”

 

W dniu 29.01.2021 o godzinie 10.00 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję online Promującą projekt :

IZBA REGIONALNA -  „Powstanie spiskiej i podhalańskiej wirtualnej izby regionalnej jako nowej formy prezentacji i kultywowania tradycji obszaru LSR”

 

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 – link zostanie umieszczony 30 minut przed spotkaniem na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym fb.

 

Program konferencji:

I Część – Przywitanie wszystkich zebranych gości przez przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale

II Część – Odtworzenie filmu prezentującego realizację projektu

III Część – Przemówienie końcowe przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale, dyskusja, podziękowanie gościom za poświęcony czas.