Zarząd Stowarzyszenia

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Schlegel Janina

Prezes zarządu

2

Parzygnat Wiesław

Wiceprezes zarządu

3

Buła Stanisław

Wiceprezes zarządu

4

Wnęk Maria

Skarbnik zarządu

5

Urszula Arendarczyk

Skarbnik zarządu

6

Sołtys Wojciech

Członek Zarządu

7

Kikla Marian

Członek Zarządu