Zarząd Stowarzyszenia

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Schlegel Janina

Prezes Zarządu

2

Parzygnat Wiesław

Wiceprezes Zarządu

3

Buła Stanisław

Wiceprezes Zarządu

4

Wnęk Maria

Sekretarz

5

Bafia Renata

Skarbnik

6

Sołtys Wojciech

Członek Zarządu

7

Kikla Marian

Członek Zarządu