Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale z siedzibą w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247281

NIP: 7352645685
REGON: 120193440

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30
Godziny przyjmowania stron: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:30

tel.: +48 664 758 092

e-mail: lgd.spisz@gmail.com

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej nr konta: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001