„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2017

"Wielkie Spiskie Granie" - Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne i Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na dwudniowe wydarzenie artystyczne pn. „Wielkie Spiskie Granie”, które odbędzie się 22-23 lipca 2017r. w Łapszach Niżnych.

22 lipca w sobotę zapraszamy na BIAŁĄ SOBOTĘ gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i porad lekarskich oraz wsiąść udział w „Spiskim Marszu Nordic Walking”. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej Gminy. Podczas Wielkiego Spiskiego Grania,

Granica nie dzieli turystycznych szlaków

"Granica nie dzieli turystycznych szlaków – wspólna promocja dzięki LGD Spisz Podhale". POLSKA-SŁOWACJA. Na terenie trzech gmin polskich: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina oraz gminy Wielka Frankowa po słowackiej stronie, Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale realizuje jeden z najciekawszych mikroprojektów na promocję regionu oraz przygranicznych terenów Słowacji, z wyeksponowaniem turystycznych atrakcji – niezależnie od administracyjnych granic.