„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zadań w ramach mikroprojektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na: wykonanie zadania pt. "Wydrukowanie foliowanej mapy turystycznej transgranicznej z elementami odblaskowymi na okładce" (zapytanie ofertowe nr 10/Interreg/2017)    >>>>do pobrania<<<

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie foliowanej mapy turystycznej transgranicznej z elementami odblaskowymi na okładce, w ramach mikroprojektu „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-wydrukowanie foliowanej mapy turystycznej transgranicznej z elementami odblaskowymi na okładce w ilości 30 000szt, układ leżący, format: A2 o wymiarach nie mniejszych niż 610 mm x430 mm po rozłożeniu mapy, papier kreda mat 130 gr/m2, awers i rewers: CMYK (4), Pantone (0), lakier błysk dyspersyjny, składane (1 łam), wszystkie mapy foliowane błysk dwustronnie, druk dwustronny. Wykonawca zapewni łatwe składanie poszczególnych segmentów mapy stosując szpalty (przerwy między listkami mapy) o szerokości 1 mm.
- obróbki: drukowanie, wykonanie wykrojnika, sztancowanie, inna obróbka intraligatorska
Wszystkie mapy powinny zawierać infomację, iż egzemplarz jest bezpłatny oraz logotypy i inne dostarczone przez Zamawiającego.
W toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie przeprowadzał z Zamawiającym konsultacje w za-kresie opracowania merytorycznego, graficznego i składu mapy, a także będzie musiał uzyskać
akceptację Zamawiającego jego ostatecznej wersji w każdej z jego form.
3. Miejscem dostarczenia wykonanego przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zapytanie ofertowe nr 10-Interreg.2017_1.pdf353.18 KB