„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

 w dniu 11 maja 2017 r. czwartek o godz. 15:30

w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie wyjaśnień i ustosunkowanie się do uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dokonanie korekt dokumentów związanych z oceną wniosków w naborze 5/2017.
 5. Powtórna weryfikacja oceny wstępnej wniosku Nr 5.LGDSP.2.2017.
 6. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
 7. Ustalanie kwoty wsparcia dla operacji wniosku  Nr 5.LGDSP.2.2017..
 8. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 2/2017.
 9. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 2/2017.
 10. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 2/2017.
 11. Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 2/2017.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych  w naborze Nr 2/2017.
 13. Powtórna weryfikacja oceny wstępnej wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
 14. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku Nr 11.LGDSP.4.2017.
 15. Ustalanie kwoty wsparcia dla operacji wniosku  Nr 11.LGDSP.4.2017..
 16. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 4/2017.
 17. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 4/2017.
 18. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 4/2017.
 19. Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 4/2017.
 20. Podjęcie uchwały o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych  w naborze Nr 4/2017.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Marcin Koalsa

ZałącznikRozmiar
PDF icon skanowanie.pdf371.34 KB
PDF icon protokół.pdf1.46 MB