„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD Spisz - Podhale 2/2016

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych "Małych Ojczyzn".

 

Biuletyn nr 2 rozpoczynamy od zaprezentowania informacji na temat podpisanej w dniu 11 maja 2016r. Umowy ramowej na realizację w latach 2016 – 2023 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), dzięki której otrzymamy ponad 5 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na rozwój i aktywizację gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ.
Przedstawiamy również informację o dwóch projektach partnera: Stowarzyszenia Rozwoju Orawy realizowanych w najbliższych miesiącach na obszarze Spisza, Podhala i Orawy. Będą to działania zmierzające do wzmocnienia potencjału lokalnych środowisk wiejskich.
Ponadto przedstawiamy informacje o tym, co zmienia wchodząca w życie w dniu 20 maja ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która wprowadza nowe zapisy i znacząco ułatwia procesy rejestracyjne dla organizacji pozarządowych. Polecamy artykuł z wizyty Zarządu na Węgrzech i zawartym porozumieniu, jak również pozostałe artykuły poświęcone codziennym działaniom podejmowanym przez naszą LGD.

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN nr 22016.pdf1.81 MB