„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD SPISZ - PODHALE

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  10 kwietnia 2017 r.  (poniedziałek) o godz. 15.00,

w sali zebrań (I piętro) Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

Wyniki oceny z naboru nr 5/2017

Wyniki oceny wniosków

W dniu 23 marca br. zakończyliśmy ocenę wniosków w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Wyniki naboru na stanowisko pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. aktywizacji i projektów została wybrana:

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI I PROJEKTÓW

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego  etapu  naboru  zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg