„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zapraszamy na bezpłatne seminarium przygotowujące do udziału w realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu grantowego.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium przygotowujące do udziału w realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu grantowego. Granty przez nas oferowane przeznaczone będą na innowacyjne usługi opiekuńcze dla osób zależnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Częścią spotkania będą warsztaty metodą design thinking wspierającą przygotowanie i konstruowanie projektów ( w tym wniosków o dofinansowanie ze środków UE).

KONSULTACJE zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w lokalnych kryteriach wyboru w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Konsultacje społeczne w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji są przeprowadzane wyłącznie w formie konsultacji elektronicznych.
Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna poprzez wypełnienie formularza uwag do kryteriów.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg