„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale zwraca się z prośbą o przedstawienie  do dnia 13.12.2016r. oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu sporządzania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu dla działań „Podejmowanie działalności gospodarczej” i „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Przedmiotem oferty jest:

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej - osoby do 34 roku życia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na spotkania dla potencjalnych beneficjetnów - osób do 34 roku życia z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, które zostanie przeprowadzone  w Nowym Targu ul. Sokoła 3 (Restauracja KAPRYS) w dniu tj. 16.12.2016  od godz. 13:00.


Dla kogo:

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale zaprasza 
na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące 
wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach 
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Termin szkolenia: 15.12.2016r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ ul. Sokoła 3 RESTAURACJA "KAPRYS" 

Dla kogo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń dla LGD Spisz - Podhale

ZAPYTANIE OFERTOWE

realizowanego w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z siedzibą w Nowym Targu

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg