„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Mobilne Punkty Doradztwa i Informacji w Gminach

Już we wrześniu ruszamy z  Mobilnymi Punktami Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji. (HARMONOGRAM JUŻ WKRÓTCE OPUBLIKUJEMY NA NASZEJ STRONIE)

Najblizsze nabory, które ruszą jeszcze tego roku (IV kwartał):

Imprezy z udziałem LGD Spisz - Podhale

Jednym z ciekawszych sposobów przekazywania wiedzy o działalności Stowarzyszenia i obszarze objętym LSR są imprezy promocyjne w poszczególnych gminach.

LGD  Spisz - Podhale uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, na których promowane jest działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" i działania LGD oraz poszczególne gminy LGD.

Zapraszamy do składania ofert cenowych

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach zapytania ofertowego nr 15/Interreg/2017.

UWAGA!!

Szanowni Państwo,

w związku z informacją o planowanych pracach energetycznych na ul. Bulwarowej i możliwych przerwach  w  dostawie prądu informujemy, iż w dniu 2 sierpnia 2017 r. (tj. środa) w godz. od 9.00  –  12.00, może być utrudniony kontakt telefoniczny z LGD Spisz - Podhale.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg