„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Wnioskodawco

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

    Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

RUSZAJĄ NABORY !!!

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych;

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych;

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w gminach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla mieszkańców, które zostaną przeprowadzone przez pracowników LGD w każdej gminie członkowskiej. Podczas spotkań zostaną indywidualnie omówione zasady sporzadzania dokumentacji aplikacyjnej oraz oceniania i wyboru operacji przez LGD.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg