„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Zaproszenie na szkolenie w związku z naborem 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD "Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD" w zakresie:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki

Wolontariat młodzieżowy na Spiszu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Podhalańska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale realizuje projekt pn."Inkubator wolontariatu Podhala, Spisza i Orawy" w ramach FIO w związku z tym poszukujemy uczestników, młodych osób od 13 roku życia, którzy chcą poznać ideę wlontariatu młodzieżowego, jego dobre przykłady w innych miejscach, które można byłoby przenieść na Spisz.

WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami

Przypominamy, że termin składania wniosków rozpoczyna się od 9 stycznia i potrwa do 23 stycznia 2017 r. do godz. 14.30. Wnioski rejestrowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w ostatnim dniu naboru do godziny 14.30 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku.

Dyżury pracowników LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale informuje o dyżurach pracowników LGD na obszarze każdej gminy członkowskiej.

Podczas spotkań zostaną indywidualnie omówione zasady sporzadzania dokumentacji aplikacyjnej oraz oceniania i wyboru operacji przez LGD.


 

 

 

Harmonogram dyżurów pracowników LGD:                        

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg