„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

"DAWNE ZABAWY DZIECI" W CZARNEJ GÓRZE

Muzeum Tatrzańskie w jednej z filii na terenie Czarnej Góry – w Zagrodzie Korkoszów zaplanowało zajęcia dla dzieci w najbliższą sobotę 22 lipca, a następne 19 sierpnia.
Warsztaty są adresowane zarówno do turystów, jak i miejscowych, będą to bardzo ciekawe zajęcia! Poniżej szczegóły:

 

"DAWNE ZABAWY DZIECI"

 

Sobota 22 lipca, 19 sierpnia o godz. 10:00

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze, Zagóra 86

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków LGD Spisz - Podhale

 

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu   z  a  p  r  a  s  z  a     członków LGD Spisz - Podhale na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 13 lipca 2017r. (tj. czwartek ) o godzinie 15:30,  przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.00,  w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad).

 

Granica nie dzieli turystycznych szlaków

"Granica nie dzieli turystycznych szlaków – wspólna promocja dzięki LGD Spisz Podhale". POLSKA-SŁOWACJA. Na terenie trzech gmin polskich: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Bukowina oraz gminy Wielka Frankowa po słowackiej stronie, Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale realizuje jeden z najciekawszych mikroprojektów na promocję regionu oraz przygranicznych terenów Słowacji, z wyeksponowaniem turystycznych atrakcji – niezależnie od administracyjnych granic.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg