„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

RUSZAJĄ NABORY !!!

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.4 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej;

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych;

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych;

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej.

WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami

Przypominamy, że termin składania wniosków rozpoczyna się od 9 stycznia i potrwa do 23 stycznia 2017 r. do godz. 14.30. Wnioski rejestrowane są codziennie w godzinach od 8.00 do 14.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w ostatnim dniu naboru do godziny 14.30 - nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku.

Dyżury pracowników LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale informuje o dyżurach pracowników LGD na obszarze każdej gminy członkowskiej.

Podczas spotkań zostaną indywidualnie omówione zasady sporzadzania dokumentacji aplikacyjnej oraz oceniania i wyboru operacji przez LGD.


 

 

 

Harmonogram dyżurów pracowników LGD:                        

Strony

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg